۰۵۱-37603731-2-09157582009

شنبه تا پنجشنبه ساعت ۸ الی ۱6

کلیپ های آموزشی نرم افزار رستورانی


جهت نمایش بر روی کیفیت مدنظر خود کلیک کنید

در صورتی که مدیریت دانلود نصب کرده اید پس از دانلود میتوانید مشاهده بفرمایید


جزییات سربرگ بخش فروش جهت استفاده بهتر –  – کیفیت پایینکیفیت متوسطکیفیت عالی

تعریف غذا ، گروه بندی غذا ها ، فروشکیفیت پایینکیفیت متوسط کیفیت عالی