۰۵۱-37603731-2-09157582009

شنبه تا پنجشنبه ساعت ۸ الی ۱6

سخت افزارهای رستورانی و فروشگاهی

شـرکت آیسان بـا تـوجـه بـه احسـاس نیـاز مجمـوعه هـای رستـورانـی ،فروشگاهی و … بـه بستـر سخـت افـزاری منـاسـب در جهت مکانیزه کردن فرایندهای سفارش گیری و فروش، و یکپارچه کردن و نیز ساده سازی سیستم فروش و حسابداری مجموعه های فروشگاهی و رستورانی، اقدام به ارائه محصـولات و کالاهـای مـورد نیـاز نمـوده اسـت .
ایـن کـالاهـا با توجـه بـه نـوع نـیاز مجـموعـه هـا از بهتـریـن نـوع و کیفیـت موجود فراهم شده است و همراه با پشتیبانی فنی و ضمانت محصولات شرکت آیسان به شما عزیزان عرضه می گردد.

برخی از انواع سخت افزارهای فروشگاهی و رستورانی :

صندوق فروشگاهی              فیش پرینتر

 

 

لیبل پرینتر                                            بارکد خوان                                                                      کشوی پول

دستگاه های فراخوان نوبت دهی                                                                                                                      ترازوهای دیجیتال